KEINGINAN RISIKO

Bank bercita-cita untuk mencapai penarafan yang sekurang-kurangnya sama dengan penarafan kedaulatan Malaysia pada setiap masa melalui peningkatan aset keseluruhan dan mengekalkan campuran portfolio yang seimbang untuk memastikan Bank dapat menjalankan peranan yang dimandatkan secara berterusan.