Skim Khas
 
Dana Bank Negara Malaysia Untuk Pks

Program Dana Khas yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu mengembangkan pengeksport PKS Malaysia melalui kemudahan pembiayaan untuk keperluan modal kerja syarikat PKS. Maklumat lanjut

 
Skim Credit Guarantee Corporation (CGC)

Skim Jaminan yang disediakan oleh CGC untuk membantu perusahaan kecil sederhana (PKS) Maklumat lanjut

 
Polisi Laluan Hijau (“Green Lane Policy”)

Polisi Laluan Hijau (“Green Lane Policy”) bertujuan untuk mempercepatkan laluan dan memudahkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) inovatif yang disahkan dalam mendapatkan pinjaman mudah, cukai, perolehan Kerjaan dan inisiatif syarikat Kementerian Kewangan Diperbadankan (MKD) untuk PKS. Maklumat lanjut

 
Skim Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (Sjpp)

Satu jaminan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (“PKS”) dalam semua sektor untuk mendapat akses kepada pembiayaan daripada Institusi Kewangan (IK) yang terlibat. Maklumat lanjut

 

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.