Pembiayaan Rentas Sempadan
Pembiayaan Rentas Sempadan

Kami menyediakan penyelesaian pembiayaan patuh Syariah dan konvensional untuk memenuhi keperluan perniagaan rentas sempadan anda.

 

PEMBIAYAAN PELABURAN LUAR NEGARA

Kemudahan yang menyediakan bantuan kepada pelabur Malaysia untuk menjalankan pelaburan rentas sempadan dengan cara membeli aset luar negara (aset tetap dan semasa seperti bangunan, kilang, premis bangunan, loji dan mesin, bahan mentah) atau membeli  ekuiti dalam organisasi luar negara. 

PEMBIAYAAN PROJEK LUAR NEGARA

Kemudahan pembiayaan yang membantu pembangunan, naik taraf atau pengembangan kemudahan infrastruktur, loji dan bangunan dan pembelian aset tetap, seperti mesin dan kelengkapan.

PEMBIAYAAN KONTRAK

Kemudahan ini menyediakan bantuan kewangan kepada kontraktor Malaysia untuk mengusahakan kontrak di luar negara dan kontrak tempatan seperti infrastruktur, pembuatan dan projek-projek pembangunan yang lain.

PEMBIAYAAN PEMBELI

Kemudahan pembiayaan yang diberi kepada kerajaan asing/pembeli asing untuk membeli barangan dan perkhidmatan Malaysia. Ini termasuk barang buatan Malaysia atau perkhidmatan yang ditawarkan di Malaysia atau di luar negara untuk pembeli luar negara.

KREDIT PUSINGAN

Kemudahan pembiayaan jangka pendek yang disediakan kepada syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia bagi pengaturan pembiayaan modal kerja bertujuan untuk eksport barang dan perkhidmatan.

PEMBIAYAAN BERTEMPOH

Kemudahan pembiayaan yang disediakan untuk membiayai modal kerja, overhed atau urus niaga berasaskan bukan aset dalam menyokong eksport, projek atau keperluan kontrak dan aktiviti. Kemudahan ini juga berfungsi sebagai alat untuk membiayai semula aset.

PEMBIAYAAN IMPORT

Kemudahan pembiayaan yang membiayai “strategik import" yang terdiri daripada keperluan modal kerja, bahan mentah dan barang yang berkaitan untuk pembangunan, menambah baik peluasan kemudahan infrastruktur atau perbelanjaan lain yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan pelanggan yang akhirnya akan mengurangkan kebergantungan terhadap import dan juga untuk projek inisiatif kerajaan.

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.