Pembiayaan Rentas Sempadan
Produk dan Perkhidmatan Pembiayaan Perdagangan

Kami menyediakan penyelesaian pembiayaan patuh Syariah dan konvensional untuk memenuhi keperluan perniagaan rentas sempadan anda.

 

EKSPORT

IMPORT

JAMINAN

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.