Pembiayaan Rentas Sempadan
Eksport

Kami menawarkan produk dan perkhidmatan pembiayaan perdagangan patuh Syariah dan konvensional yang komprehensif untuk memudahkan dan mengembangkan perniagaan rentas sempadan anda dibantu dengan rangkaian rakan kongsi kami di serata dunia.

 

Perkhidmatan Perdagangan
 

BIL PUNGUTAN KELUAR

Perkhidmatan yang disediakan oleh kami dalam mengendalikan dokumen pengangkutan dan dokumen lain anda untuk pembayaran.

SURAT KREDIT PEMAKLUMAN

Perkhidmatan pemakluman yang disediakan oleh kami berkenaan dengan surat kredit yang diterima dari bank penerbit anda.

SURAT KREDIT PENGESAHAN

Aku janji yang disediakan oleh kami terhadap surat kredit yang dikeluarkan oleh bank penerbit.

SURAT KREDIT PINDAHAN

Perkhidmatan yang disediakan oleh kami untuk memindahkan semua atau sebahagian daripada jumlah surat kredit.

SURAT KREDIT SANDAR MENYANDAR

Perkhidmatan yang disediakan oleh kami untuk memenuhi transaksi perdagangan antarabangsa yang melibatkan pengaturan orang tengah.

 

Pembiayaan Perdagangan
 

PEMBIAYAAN PEMBEKAL

Pembiayaan Pembekal (PP) merupakan kemudahan yang menyediakan modal kerja untuk pengeksport Malaysia yang mengeksport barangan mereka kepada pembeli luar negara.

Kemudahan ini menawarkan pembiayaan pra-penghantaran dan pasca-penghantaran. Pra-penghantaran membiayai modal kerja untuk mengeluaran barangan manakala Pasca-penghantaran membiayai bil eksport selepas penghantaran telah dibuat.

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.