Pembiayaan Rentas Sempadan
Jaminan

Kami menawarkan kemudahan jaminan patuh Syariah dan konvensional untuk memenuhi keperluan perniagaan anda.

 

JAMINAN BANK

Jaminan oleh kami untuk membuat bayaran kepada benefisiari anda sekiranya anda gagal melaksanakan tanggungjawab anda.

SURAT KREDIT TUNGGU SEDIA

Aku janji oleh kami kepada benefisiari anda seperti yang dipohon oleh anda dalam memenuhi tanggungjawab seperti terma dan syarat kontrak.

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.