Jawatankuasa Syariah
Dr. Zaharuddin Abdul Rahman
Dr. Zaharuddin Abdul Rahman
Pengerusi Jawatankuasa Syariah

Dr. Zaharuddin bin Abd. Rahman adalah pemegang PhD. dalam bidang Syariah dan Kewangan Islam daripada University of Wales, United Kingdom.

Zainal Abidin Bin Mohd Tahir
Zainal Abidin Bin Mohd Tahir
Jawatankuasa Syariah

Zainal Abidin Bin Mohd Tahir telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah EXIM Bank pada 2 November 2017.

Assoc. Prof. Dr. Zulkifli Hasan
Assoc. Prof. Dr. Zulkifli Hasan
Jawatankuasa Syariah

Dr. Zulkifli bin Hasan adalah pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Prof. Dr. Rusni Hassan
Prof. Dr. Rusni Hassan
Jawatankuasa Syariah

Dr. Rusni Hassan is a Professor and Deputy Dean at the IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM. She graduated with LLB (Honours), LLB (Shariah) (First Class), Master of Comparative Laws (MCL) and Ph.D in Law.