Kami komited untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang, efisien dan beretika dengan menepati ciri-ciri kualiti berikut:
  • Maklum Balas Segera
  • Rakan Kongsi Perniagaan
  • Kerahsiaan
  • Produk dan Perkhidmatan yang Dipercayai dan Berkualiti
 
Maklum Balas Segera

Kami komited untuk memberikan maklum balas segera pada sebarang pertanyaan mengenai produk dan perkhidmatan perbankan dan insurans kredit kami. Kami mengalu-alukan sebarang maklum balas demi menjamin perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada anda.

 

Rakan Kongsi Perniagaan

Kami menganggap setiap pelanggan kami adalah rakan kongsi perniagaan dengan berkongsi visi dan menyokong rancangan pelanggan kami. Kami menyediakan peluang sama rata untuk setiap pelanggan dan menawarkan perkhidmatan nasihat kewangan dan pembangunan usaha niaga Malaysia merentasi sempadan.

 

Kerahsiaan

Kami menghormati privasi dan sekuriti maklumat. Kami mengekalkan standard sekuriti tertinggi dan terkini bagi memastikan kerahsiaan akaun dan maklumat pelanggan yang menyeluruh adalah terjamin.

 

Produk dan Perkhidmatan yang Dipercayai dan Berkualiti

Kami komited ke arah menyediakan produk dan perkhidmatan kewangan yang dipercayai dan berkualiti kepada para pelanggan. Oleh itu. kakitangan kami yang cekap dan berpengalaman akan memastikan struktur perniagaan kami mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh pengawal selia kami bagi memenuhi keperluan kewangan anda.

Kami komited dalam menguruskan pengendalian pemprosesan dan berikut adalah tempoh masa yang ditetapkan dari tarikh penerimaan permohonan:

Kemudahan Pembiayaan
 
Pembiayaan Projek/Kontrak
30 - 60 hari
Pembiayaan Perdagangan
21 - 45 hari
Insurans Kredit Jangka Sederhana-Panjang
30 - 60 hari
Insurans Kredit Jangka Pendek
5 - 21 hari
 
Semua permohonan lengkap yang memenuhi terma dan syarat akan diproses dalam tempoh 7 hari.
 
Semua permohonan tuntutan insurans akan diproses dengan segera berdasarkan terma dan syarat polisi masing-masing.

Nota: Hari merujuk kepada hari bekerja.