Takaful Pelaburan Luar Negara
Takaful / Insurans Kredit Jangka Sederhana / Panjang

Kami menawarkan kemudahan patuh Syariah dan konvensional berjangka sederhana sehingga jangka panjang untuk melindungi transaksi perniagaan dalam pasaran antarabangsa.

 

TAKAFUL/POLISI KHUSUS

Kami melindungi kontraktor dan pengilang Malaysia yang menjalankan projek terhadap kegagalan pembayaran oleh penganugerah kontrak atau bank – bank penerbit (untuk Surat Kredit Tunggu Sedia).

TAKAFUL/INSURANS PELABURAN LUAR NEGARA

Kami melindungi pelaburan dan keuntungan anda.

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.