Takaful Pelaburan Luar Negara
Takaful / Insurans Kredit Jangka Pendek

Kami menawarkan kemudahan patuh Syariah dan konvensional jangka pendek yang komprehensif untuk melindungi transaksi perniagaan anda dalam pasaran antarabangsa.

 

TAKAFUL/INSURANS KREDIT PEDAGANGAN

Kami memberi jaminan bahawa pembayaran hadapan untuk eksport/jualan barangan atau perkhidmatan anda , sama ada dari pembeli luar negara, tempatan atau dari kami.

TAKAFUL/INSURANS KREDIT PEDAGANGAN BANK

Kami melindungi Institusi Kewangan Islam/Institusi Kewangan terhadap risiko tidak bayar oleh pelanggan mereka berikutan daripada kegagalan oleh pembeli luar negara.

POLISI SURAT KREDIT BANK

Kami membantu dalam jaminan pembayaran dari surat kredit yang tidak boleh dibatalkan kepada bank anda.

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.