Targeted Repayment / Payment Assistance (TRA)
Bantuan Bayaran Balik Pinjaman / Pembiayaan Bersasar (TRA)

Menerusi Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) yang diumumkan oleh kerajaan, EXIM Bank Malaysia menawarkan kemudahan Bantuan Bayaran Balik Pinjaman/Pembiayaan Bersasar (TRA) bagi PKS yang terkesan.

Pelanggan PKS EXIM Bank boleh memperolehi kemudahan TRA ini jika mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Bank.

Maklumat lanjut bagi kemudahan ini boleh diperolehi di sini.

Untuk maklumat lanjut berkenaan Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS), sila rujuk di sini

Selain itu, para pelanggan PKS juga boleh memohon kemudahan TRA ini dengan menghantar borang permohonan melalui e-mel.

Anda boleh juga melakukannya dengan menghubungi pihak Bank atau Pengurus Perhubungan masing-masing melalui telefon atau emel.