Bantuan dan Sokongan COVID-19
Bantuan dan Sokongan COVID-19

 

KEMUDAHAN TEKNOLOGI TINGGI - ASPIRASI PELABURAN NASIONAL (“HTF-NIA”)

Bagi membantu PKS teknologi tinggi dan dipacu inovasi serta selaras dengan matlamat pembangunan jangka panjang strategik yang terdapat dalam Aspirasi Pelaburan Nasional (NIA) yang terjejas, BNM menawarkan dana Kemudahan Teknologi Tinggi - Aspirasi Pelaburan Nasional. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

KEMUDAHAN AUTOMASI DAN DIGITAL PKS (ADF)

Bagi membantu PKS untuk mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan.. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

 

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.