Dana BNM untuk PKS
Dana BNM untuk PKS

 

DANA BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) UNTUK PKS

Program Dana Khas yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu mengembangkan pengeksport PKS Malaysia melalui kemudahan pembiayaan untuk keperluan modal kerja syarikat PKS. Klik di sini untuk maklumat lanjut

KEMUDAHAN TEKNOLOGI TINGGI - ASPIRASI PELABURAN NASIONAL (“HTF-NIA”)

Bagi membantu PKS teknologi tinggi dan dipacu inovasi serta selaras dengan matlamat pembangunan jangka panjang strategik yang terdapat dalam Aspirasi Pelaburan Nasional (NIA) yang terjejas, BNM menawarkan dana Kemudahan Teknologi Tinggi - Aspirasi Pelaburan Nasional. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

KEMUDAHAN AUTOMASI DAN DIGITAL PKS (ADF)

Bagi membantu PKS untuk mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan.. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

KEMUDAHAN PERMODALAN SEMULA PERNIAGAAN (BRF)

Untuk menyokong perkembangan perniagaan PKS kearah pemulihan ekonomi yang mampan. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

KEMUDAHAN PERALIHAN KARBON RENDAH (LCTF)

Bagi menggalakkan dan menyokong PKS untuk menerapkan amalan lestari dan ketahanan perniagaan. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

 

Kelayakan PKS boleh didapati di sini.

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.