Dana BNM untuk PKS
Dana BNM untuk PKS

 

DANA BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) UNTUK PKS

Program Dana Khas yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu mengembangkan pengeksport PKS Malaysia melalui kemudahan pembiayaan untuk keperluan modal kerja syarikat PKS. Klik di sini untuk maklumat lanjut

 

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.