Bantuan dan Sokongan COVID-19
Program Pembiayaan

 

PROGRAM PEMBIAYAAN RENTAS SEMPADAN BUMIPUTERA (BFF)

Program pembiayaan khas dengan kerjasama TERAJU untuk Pengeksport Bumiputera.

 

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.