Skim Jaminan Kerajaan
Skim Jaminan Kerajaan

 

SKIM PERBADANAN JAMINAN KREDIT (“CGC”)

Skim Jaminan yang disediakan oleh CGC untuk membantu perusahaan kecil sederhana (PKS) Klik di sini untuk maklumat lanjut

SKIM SYARIKAT JAMINAN PEMBIAYAAN PERNIAGAAN (SJPP)

Satu jaminan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (“PKS”) dalam semua sektor untuk mendapat akses kepada pembiayaan daripada Institusi Kewangan (IK) yang terlibat. Klik di sini untuk maklumat lanjut

 

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.