• line-element
  EXIM x TERAJU PEMBIAYAAN SEMPADAN BUMIPUTERA

Program pembiayaan khas untuk memudahkan Pengeksport Bumiputera Malaysia untuk keperluan modal kerja mereka dalam aktiviti eksport dan import. Program ini boleh didapati di bawah produk perbankan Islam Bank.

Had Pembiayaan
 • Mengikut had pembiayaan yang diluluskan oleh Bank berdasarkan penilaian kredit pelanggan.
Tujuan
 • CAPEX
 • Modal kerja
 • Had Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan
 • Pembiayaan Berjangka-: maksimum 5 tahun
 • Pembiayaan Projek-i : maksimum 8 tahun
 • Kredit Pusingan-: maksimum 1 tahun
 • Instrumen Perdagangan: maksimum 180 hari
Keselamatan
 • Keselamatan diterima oleh Bank.
Kelayakan
 • Minimum 60% pegangan saham Bumiputera.
 • Bukan anak syarikat Government Link Company (GLC) atau syarikat Multinasional (MNC).

 • Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan Bumiputera.

 • Majoriti Pengurusan Kanan adalah Bumiputera komposisi.

 • Syarikat sedia eksport atau telah terlibat dalam aktiviti eksport.

 • Berdaftar dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE).

 • Diberikan atau berjaya dalam membida projek luar negara; dan

 • Memenuhi kriteria kredit yang ditetapkan oleh EXIM Bank.

Produk

Mohon Sekarang atau hubungi kami di +603-2601 2000.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk sebarang pertanyaan.

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit