Mengenai Kami

  • line-element
    Kepimpinan Kami

Lembaga Pengarah

DATO’ AZMAN MAHMUD

Pengerusi

DATUK BAHRIA MOHD TAMIL

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

DATUK DR. SYED MUHAMAD BIN SYED ABDUL KADIR

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

DATO’ SANDRA WONG LEE YUN

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

PAULINE TEH @ PAULINE TEH ABDULLAH

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

RAYMOND FAM CHYE SOON

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

DATO’ DR. AMIRUDDIN MUHAMED
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
DATUK BAHRIA MOHD TAMIL
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
DATUK DR. SYED MUHAMAD BIN SYED ABDUL KADIR
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
DATO’ SANDRA WONG LEE YUN
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

DATO’ DR. AMIRUDDIN MUHAMED

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

PAULINE TEH @ PAULINE TEH ABDULLAH
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Jawatankuasa Syariah

PROF. DATIN DR. RUSNI HASSAN

Pengerusi Jawatankuasa Syariah

DR.MUHAMMAD SYAHMI

Ahli Jawatankuasa

DR. SAFINAR SALLEH

Ahli Jawatankuasa

DR. GHAZALI JAAPAR

Ahli Jawatankuasa

Prof. Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz

Ahli Jawatankuasa

PROF. DATIN DR. RUSNI HASSAN

Pengerusi Jawatankuasa Syariah

DR.MUHAMMAD SYAHMI
Ahli Jawatankuasa
DR. SAFINAR SALLEH
Ahli Jawatankuasa
DR. GHAZALI JAAPAR
Ahli Jawatankuasa
Prof. Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz
Ahli Jawatankuasa

Pengurusan Kanan

ARSHAD MOHAMED ISMAIL

Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif

NORLELA SULAIMAN

Ketua Pegawai Operasi

NURBAYU KASIM CHANG

Ketua Pegawai Perniagaan

CHIN YING JACK

Ketua Pegawai Risiko

SAFIDAH
MOHD TAHIR

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Dr Liza Mydin

Ketua Pegawai Strategi

WAN NOORAZLI MAULA WAN SULEIMAN

Ketua Undang Undang

Thangamani Rajagopal

Ketua Pegawai Audit Dalaman

Julina
Mohd Salleh

Setiausaha Syarikat

ARSHAD MOHAMED ISMAIL

Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif

NORLELA SULAIMAN
Ketua Pegawai Operasi
CHIN YING JACK
Ketua Pagawai Risiko
SAFIDAH MOHD TAHIR
Ketua Pagawai Sumber Manusia
ZABEDAH GIW
Pemangku Ketua Pagawai Strategi
WAN NOORAZLI MAULA WAN SULEIMAN
Ketua Undang Undang
  • line-element
    Tadbir Urus Korporat
Ahli Lembaga Pengarah EXIM Bank terdiri daripada enam (6) ahli, iaitu empat (4) Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan dua (2) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas (pencalonan daripada Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri).

Mereka datang daripada pelbagai latar belakang dengan kepakaran dan kemahiran dalam perbankan, kewangan, perniagaan, perakaunan, perindustrian, perdagangan antarabangsa dan perundangan. Komposisi Lembaga Pengarah kami adalah mematuhi BNM/RH/GL 005-14, kerana lebih separuh daripada ahlinya adalah Pengarah Bebas.

 

Ahli Lembaga Pengarah EXIM Bank adalah mereka yang berkaliber dan berintegriti tinggi serta memiliki kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kecekapan yang sesuai untuk menangani risiko dan isu yang berkaitan dengan dasar dan strategi Bank. Mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dan bertepatan seperti yang dinyatakan dalam Financial Services Act 2013 (FSA) dan BNM Policy Document mengenai Fit and Proper Criteria.

 

Klik di sini untuk profil ringkas setiap ahli Lembaga.

Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Terdapat empat (4) Jawatankuasa Lembaga Pengarah ditubuhkan untuk membantu ahli Lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, iaitu Board Credit Committee (BCC), Board Risk Committee (BRC), Nomination & Remuneration Committee (NRC) and Board Audit Committee (BAC).

  • a
  • b
  • c

Untuk Board Charter and Terms of Reference (TOR), sila klik pautan di bawah untuk pendedahan lengkap: