• line-element
    Skim Pembiayaan Pembekal

Penyelesaian komprehensif untuk menyokong pertumbuhan pembekal Malaysia dalam memenuhi kewajipan mereka kepada Syarikat Peneraju.

Program ini boleh didapati di bawah produk Islam dan Konvensional.

Had Pembiayaan
  • Mengikut had yang diluluskan oleh Bank berdasarkan penilaian kredit.
Tujuan
  • Modal kerja
Tempoh Pembiayaan
  • maksimum 180 hari
Keselamatan
  • Keselamatan yang diterima oleh Bank.
Kelayakan
  • Syarikat pembuatan Malaysia yang terlibat dan/atau menyokong industri berkaitan eksport dalam Program Pembekal terpilih.

Mohon Sekarang atau hubungi kami di +603-2601 2000.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk sebarang pertanyaan.

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit