• line-element
  Pembiayaan Pembeli

Program khas yang disesuaikan untuk kerajaan/pembeli asing untuk membeli barangan dan perkhidmatan Malaysia.

Program ini boleh didapati di bawah produk Islam dan Konvensional. 

Had Pembiayaan
 • Mengikut had yang diluluskan oleh Bank berdasarkan penilaian kredit.
Tujuan
 • Pembelian Barangan dan Perkhidmatan Malaysia termasuk pembinaan dan kontrak.
Tempoh Pembiayaan
 • Pembiayaan Bertempoh-: maksimum 5 tahun
 • Pembiayaan Projek-: maksimum 8 tahun
 • Kredit Pusingan-: maksimum 1 tahun
 • Instrumen Perdagangan: maksimum 180 hari
Cagaran
 • Cagaran yang diterima oleh Bank
Kelayakan
 • Komersil asing atau pembeli berdaulat

 • Pembekal/Kontraktor Malaysia (syarikat milik atau dikawal)

 • Produk mestilah berasal dari Malaysia

Produk

Mohon Sekarang atau hubungi kami di +603-2601 2000.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk sebarang pertanyaan.

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit