• line-element
  Pembiayaan Semula Kredit Eksport

Pembiayaan pra dan pasca penghantaran alternatif jangka pendek kepada pengeksport Warganegara Malaysia secara langsung/tidak langsung untuk menggalakkan eksport produk perkilangan, pertanian dan komoditi utama.

Program ini boleh didapati di bawah produk Islam dan Konvensional.

Had Pembiayaan
 • Mengikut had pembiayaan yang diluluskan oleh ECR Bank berdasarkan penilaian kredit pelanggan.
Tujuan
 • Pra-penghantaran
 • Selepas penghantaran
Tempoh Pembiayaan
 • Pra-penghantaran: 120 hari
 • Selepas penghantaran: 183 hari
Keselamatan
 • Tidak berkaitan.
Kelayakan
 • Pengeksport warganegara Malaysia Secara Langsung atau Tidak Langsung.
 • Input dan produk akhir yang hendak dieksport mestilah Halal (untuk Produk Islam sahaja).
 • Produk tidak disenaraikan di bawah Jadual Pertama Pesanan Duti Tersuai

Mohon Sekarang atau hubungi kami di +603-2601 2000.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk sebarang pertanyaan.

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit